Body zlomu ekosystému: pochopenie rizík pre ekonomiku a finančný systém

Strata kritických ekosystémov bude mať vážny dopad na hospodárstvo prostredníctvom zníženia potravinovej a energetickej bezpečnosti; škody na majetku, ako sú nehnuteľnosti, orná pôda a infraštruktúra; a zdravotné riziká, ktoré zhoršujú produktivitu domácností. Tvorcovia finančnej a makroekonomickej politiky, ako sú centrálne banky a orgány finančného dohľadu, ako aj ministerstvá financií musia pri hodnotení rizík súvisiacich s prírodou uprednostňovať tieto ekosystémy. Nová správa o politike  Inštitútu pre inovácie a verejné účely UCL  Global Systems Institute na univerzite v Exeteri    skúma  body zlomu ekosystémov (ETP) a ich dôsledky pre tvorcov makroekonomickej a finančnej politiky, ktorí potrebujú riadiť riziká súvisiace s prírodou . (Viac na wwf.panda.org)