Metodika výpočtu uhlíkovej stopy lesnej administratívnej operácie pomocou procesu LCA.

Integrácia digitálnych technológií do lesného hospodárstva je kľúčová pre Zelenú dohodu Európskej únie, Stratégiu lesného hospodárstva do roku 2030 a národnú stratégiu lesného hospodárstva, ktorých cieľom je zlepšiť správu a efektívnosť. Administratívne aspekty trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sú však často prehliadané, napriek potenciálu digitálnych nástrojov… (Francesco Barbarese, Zacharoula S. Andreopoulou, Walter Mattioli, viac na researchgate.net)