FESTIVAL Climateurope2 – Zhrnutie

Pod názvom „Premostenie vedy, služieb a noriem pre budúcnosť odolnú voči zmene klímy“ sa v dňoch 11. – 13. marca 2024 konal v talianskych Benátkach festival Climateurope2. Toto inovatívne podujatie na mieste, organizované projektom, sa líšilo od tradičné vedecké konferencie začlenením umeleckých, kapacít a participatívnych aktivít. Zahŕňalo kombináciu plenárnych zasadnutí a interaktívnych formátov, ako sú World Cafés. Okrem toho trhovisko umožnilo návštevníkom nadviazať kontakt a dozvedieť sa o iných projektoch a iniciatívach. Festival slúžil ako ideálna platforma na podporu diskusie a zdieľania poznatkov medzi ľuďmi z rôznych sektorov súvisiacich s klimatickými službami. Pri veľkej účasti sa mnoho účastníkov zdržalo počas celého podujatia. Zozbierané vstupy budú neoceniteľné pri rozširovaní komunitnej siete a identifikácii skúseností, ktoré budú slúžiť ako podklad pre štandardizačné odporúčania. (Viac na climateurope2.eu)