Európsky stav klímy 2023 varuje pred zdravotnými rizikami

Správa o európskom stave klímy 2023 , ktorú spoločne zverejnili Copernicus Climate Change Service ( C3S ) a Svetová meteorologická organizácia ( WMO ), poukazuje na rekordne vysoké teploty, horúčavy, požiare a silné záplavy, ktoré Európa zažila v roku 2023. zameriava sa na nepriaznivé zdravotné dôsledky spôsobené tepelným stresom a klimatickými zmenami vrátane 30 % nárastu úmrtnosti v dôsledku horúčav za posledných 20 rokov a vyzýva na európske politiky a opatrenia na ochranu zdravia. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)