Klimatické zmeny vytvárajú „koktail“ vážnych zdravotných rizík pre 70 percent svetových pracovníkov, uvádza správa ILO

„Ohromujúci“ počet pracovníkov, ktorý predstavuje viac ako 70 percent svetovej pracovnej sily, bude pravdepodobne vystavený zdravotným rizikám súvisiacim so zmenou klímy a existujúcim ochranným opatreniam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Podľa novej správy Medzinárodnej organizácie práce (ILO) sa snažia držať krok s výslednými rizikami.

Správa Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v meniacej sa klíme , hovorí, že zmena klímy už má vážny vplyv na bezpečnosť a zdravie pracovníkov vo všetkých regiónoch sveta. ILO odhaduje, že podľa najnovších dostupných údajov (2020) bude viac ako 2,4 miliardy pracovníkov (z celosvetovej pracovnej sily 3,4 miliardy) v určitom okamihu svojej práce vystavených nadmernému teplu. Keď sa počíta ako podiel na celosvetovej pracovnej sile, tento podiel sa od roku 2000 zvýšil zo 65,5 percenta na 70,9 percenta. (Viac na ilo.org)