Správa o európskom stave klímy (ESOTC) 2023

Správa podrobne opisuje hlavné regionálne udalosti, ktoré definovali rok kontrastov v Európe. Patria medzi ne rekordné teploty, rozsiahly tepelný stres, rozsiahle záplavy, rýchlo sa zmenšujúce ľadovce, mimoriadne morské horúčavy a najväčší požiar, aký bol kedy zaznamenaný v Európskej únii.

Správa ESOTC tiež načrtáva spôsoby, akými extrémne teploty, nepriaznivé poveternostné udalosti a zrážky ovplyvnili spoločnosti, životné prostredie a ľudské zdravie.

Ročné hodnotenie, ktoré bolo prvýkrát zverejnené v roku 2017, sa výrazne opiera o satelitné pozorovania uskutočnené satelitmi EUMETSAT, satelitné dátové produkty vyrábané a distribuované sieťou satelitných aplikačných zariadení EUMETSAT a opätovné analýzy satelitných údajov. (Viac na eumetsat.int)