Ako dosiahnuť, aby bol váš hlas v otázkach klímy počuť

Každý rok nás Deň Zeme pozýva zamyslieť sa nad tým, čo môžeme ako jednotlivci urobiť, aby sme pomohli vyriešiť problémy životného prostredia. Ponúka pozadie na meranie pokroku v otázkach od znečistenia plastmi ( téma tohtoročného Dňa Zeme) po biodiverzitu, využívanie pôdy, spravodlivý prechod a zmenu klímy. Poskytuje kontext na vyhodnotenie toho, či sme pokročili alebo ustúpili. V mnohých environmentálnych témach sme svedkami pokroku aj spiatočníctva. Jedna vec je však istá: Riešenie zložitých environmentálnych výziev si vyžaduje účasť širokého spektra zainteresovaných strán – vrátane občianskej spoločnosti, vlády, akademikov, neziskových organizácií a investorov. (Thomas Kuh, viac na morningstar.com)