Štyri spôsoby, ako nám AI môže pomôcť reagovať na zmenu klímy

Pokročilé Al systémy sa dostávajú pod čoraz väčšiu kritiku, koľko energie spotrebujú. Je však dôležité mať na pamäti, že Al by tiež mohol rôznymi spôsobmi prispieť k našej reakcii na zmenu klímy.  Klimatické zmeny možno rozdeliť na niekoľko menších problémov, ktoré je potrebné riešiť v rámci všeobecnej stratégie prispôsobenia a zmiernenia tejto zmeny. Patrí medzi ne identifikácia zdrojov emisií, zlepšenie výroby a využívania obnoviteľnej energie a predpovedanie nešťastí, ako sú povodne a požiare.

Môj vlastný výskum sa zameriava na to, ako možno Al využiť na predpovedanie emisií skleníkových plynov z miest a fariem alebo na pochopenie zmien vo vegetácii, biodiverzite a terénu zo satelitných snímok.

Tu sú štyri rôzne oblasti, v ktorých sa Alovi už podarilo zvládnuť niektoré menšie úlohy potrebné na širšiu konfrontáciu s klimatickou krízou. (The Conversation,  viac na newskarnataka.com)