6 tipov na zvládnutie klimatickej úzkosti

Klimatické zmeny viedli k častejším a extrémnejším poveternostným javom vrátane povodní, búrok, sucha a požiarov. Keďže naďalej prežívame a sme svedkami týchto udalostí, je pravdepodobnejšie, že budeme vystavení traumatickým incidentom, ako je zničenie, strata komunít, vážne zranenia a smrť. Výsledkom je, že mnohí z nás môžu začať pociťovať vyššie úrovne úzkosti a úzkosti.

Tu je niekoľko tipov, ktoré môžete použiť na zvládnutie klimatickej úzkosti.  (Viac na colorado.edu)