Európske hodnotenie klimatických rizík

Správa EUCRA stavia a dopĺňa existujúcu vedomostnú základňu o klimatických vplyvoch a rizikách pre Európu, vrátane nedávnych správ Medzivládneho panelu pre zmenu klímy, služby Copernicus pre zmenu klímy a Spoločného výskumného centra Európskej komisie, ako aj výsledkov Projekty výskumu a vývoja financované EÚ a národné hodnotenia klimatických rizík. Poznatky v tomto prvom hodnotení svojho druhu sú syntetizované s cieľom podporiť tvorbu strategickej politiky. (Správa EUCRA)