Komisia podporuje európsky sektor fotovoltaickej výroby novou Európskou solárnou chartou

Komisia dnes zintenzívňuje svoje úsilie na podporu solárneho sektora v Európe prostredníctvom Európskej solárnej charty . Charta, ktorú dnes v rámci neformálneho zasadnutia Rady pre energetiku podpísala Komisia – zastúpená komisárkou EÚ pre energetiku Kadri Simson – ministrami energetiky z 23 krajín EÚ a zástupcami priemyslu, stanovuje sériu dobrovoľných opatrení, ktoré sa majú prijať na podporu EÚ. fotovoltický sektor. (Viac na energy.ec.europa.eu)