Prečo sa súčasné klimatické zmeny líšia od tých minulých?

Ktovie, koľkokrát budete čítať: „ Klíma sa vždy menila, preto na dnešnej zmene nie je nič neobvyklé “. Nuž, neodborníkom treba veci ujasniť. Zemská klíma vždy vykazovala cyklické striedanie medzi ľadovými a medziľadovými obdobiami, čo znamenalo začiatok modernej klimatickej éry a ľudskej civilizácie pred takmer 10 000 rokmi. Ide o zmeny pripisované malým orbitálnym variáciám schopným modifikovať množstvo slnečnej energie prijímanej našou planétou. Priame pozorovania však ukazujú, že klíma Zeme sa otepľuje bezprecedentnou rýchlosťou. Príchod satelitov a technológie na obežnej dráhe umožnil klimatickým vedcom získať prehľad a množstvo informácií v celosvetovom meradle. Súbor údajov, ktoré odhaľujú známky meniaceho sa sveta v atmosfére, oceáne, kryosfére a biosfére. (Renato Sansone, viac na geomagazine.it)