PORUŠENIE NOVÝCH PRAVIDIEL ZVEREJŇOVANIA INFORMÁCIÍ O KLÍME SEC

Novo prijaté pravidlá Komisiou pre cenné papiere a burzu môžu mať transformačný vplyv na zverejňovanie informácií týkajúcich sa klímy zo strany verejných spoločností a verejných ponúk.

Pravidlá SEC na zverejňovanie informácií o klíme sa snažia zlepšiť a štandardizovať zverejňovanie a predstavujú významnú revíziu existujúcich požiadaviek na zverejňovanie a rozširujú oznamovacie povinnosti pre verejné spoločnosti. Zatiaľ čo časti pravidiel boli v porovnaní s predchádzajúcimi návrhmi obmedzené, od verejných spoločností sa vyžaduje, aby okrem iného zverejnili:

  • Materiálne riziká súvisiace s klímou a činnosti na zmiernenie alebo prispôsobenie sa takýmto rizikám
  • Informácie o dohľade ich predstavenstva nad klimatickými rizikami a úlohe manažmentu pri riadení materiálnych klimatických rizík
  • Informácie o akýchkoľvek cieľoch alebo cieľoch súvisiacich s klímou, ktoré sú podstatné pre ich podnikanie, výsledky operácií alebo finančnú situáciu

(Viac na aem.org)