Kŕmenie budúceho sveta

Dopady klimatických zmien na produkciu potravín sa dotknú nás všetkých. Je dôležité, aby bol k dispozícii výskum a financovanie na minimalizáciu týchto účinkov a na podporu tých najzraniteľnejších. Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú veľkým hospodárskym sektorom a podporujú živobytie mnohých. Keď sa však uvažuje o potravinách a zmene klímy, niekedy sa pozornosť sústreďuje na environmentálny vplyv výberu stravy. Pre mnohých je to však luxus, ktorý nemôžu považovať za potravinovú bezpečnosť – mať spoľahlivý prístup k dostatočným, cenovo dostupným a výživným potravinám – je hlavným problémom. Klimatické zmeny zhoršia potravinovú bezpečnosť , a to nielen tým, že ovplyvnia výrobu, ale pre výrobcov by mohlo dôjsť k zníženiu príjmu v dôsledku riešenia výziev, ktoré zmena klímy prináša. (Viac na nature.com)