Klimatická balík: pochopte všetko, konajte spoločne!

Tento balík je „na kľúč“ nástrojom na zvyšovanie povedomia a školenia o otázkach súvisiacich so zmenou klímy. Tento balík , ktorý vytvoril Climate Action Network v partnerstve s ADEME, je určený všetkým učiteľom, aktivistom, školiteľom, mediátorom, dobrovoľníkom, profesionálom, amatérom… a všetkým, ktorí chcú zvýšiť povedomie verejnosti o problémoch klimatických zmien. Jeho obsah, založený najmä na najnovšej správe IPCC, je vhodný pre účastníkov bez predchádzajúcich znalostí, ako aj pre informovanejšie publikum.

Skladá sa z dvoch prvkov:

  • Prezentácia vo forme prezentácie vo formáte PDF (dostupná v štyroch verziách ), ktorá obsahuje základné informácie;
  • Brožúra , ktorá poskytuje dodatočné informácie k snímkam , ako aj všetky zdroje prezentácie

(Viac na reseauactionclimat.org)