Slnečný cyklus ako zreteľná línia dôkazov obmedzujúcich prechodnú klimatickú reakciu Zeme

Závažnosť otepľovania predpovedaná klimatickými modelmi závisí od ich prechodnej klimatickej odozvy (TCR). Medzimodelové rozšírenie TCR pretrváva na ~ 100 % svojho priemeru už desaťročia. Existujúce pozorovacie obmedzenia TCR sú založené na pozorovanej historickej reakcii otepľovania na historické pôsobenie a ich rozšírenie neistoty je rovnako široké, najmä kvôli neistote vynútenia, a to najmä aerosólov. Naopak, žiadne aerosóly nie sú zapojené do vynucovania slnečného cyklu, čo poskytuje nezávislé, prísnejšie obmedzenie. Tu definujeme metriku citlivosti na klímu: časovo závislá odozva regredovaná proti časovo závislému núteniu, čo umožňuje, aby sa javy s odlišnými časovými variáciami, ako je slnečný cyklus s 11-ročným cyklickým nútením, použili na obmedzenie TCR, ktorý má lineárny časovo závislé nútenie. Nájdeme medzi nimi teoretický lineárny vzťah. (Viac na nature.com)