Satelitné údaje vylepšujú klimatické modely o nové poznatky o raste vegetácie

Vegetácia zohráva kľúčovú úlohu v klíme Zeme tým, že ovplyvňuje energetické a vodné cykly a sekvestruje významnú časť emisií uhlíka. Iniciatíva Európskej vesmírnej agentúry (ESA) pre zmenu klímy, ktorá si uvedomuje svoj význam, predstavila komplexný súbor satelitných údajov zameraný na zlepšenie klimatických modelov. Tento súbor údajov sa zameriava na index listovej plochy (LAI) a frakciu absorbovaného fotosynteticky aktívneho žiarenia (FAPAR), ktoré sú nevyhnutné pre globálne pochopenie rastu a zdravia vegetácie.

Vydanie zahŕňa pozorovania od roku 2000 do roku 2020, pričom integruje údaje z viacerých senzorov, vrátane tých zo satelitov SPOT a misie ESA Proba-V. Ponúka rozlíšenie mriežky 1 km počas päťdňových intervalov a poskytuje modelárom klímy a uhlíka podrobné, konzistentné časové rady s úplnými odhadmi neistoty a globálnymi validáciami meraní in-situ. (od Erica Marchand, viac na spacedaily.com)