Táto mapa ukazuje budúce klimatické riziká v Európe

Na základe štúdií popredných vedeckých organizácií, ako sú IPCC  a Copernicus, by správa mala umožniť rôznym krajinám pripraviť sa na dôsledkyklimatické zmeny v našich spoločnostiach, v našom poľnohospodárstve, v našom hospodárstve, v našej infraštruktúre, v našom prístupe k vode a dokonca aj v našom zdraví. Európa je v skutočnosti regiónom sveta , ktorý sa po póloch   otepľuje najrýchlejšie a tento jav je „ násobiteľom rizika  “.  Aby som jednoducho zhrnul zmeny. Európska komisia vypracovala mapu rozdelenú do štyroch veľkých regiónov: severná Európa, západná Európa, východná Európa a stredná Európa, ako aj „južná Európa“. Pre každú z týchto zón je vývoj hlavných rizík označený šípkou nahor alebo nadol: priemerná teplota, počet dní vĺn horúčav, úhrn zrážok, intenzívne zrážky asucho . Tieto prognózy zohľadňujú dva klimatické scenáre : optimistický scenár s obmedzeným otepľovaním a pesimistický scenár so silným otepľovaním (podľa rôznych odhadovIPCC ). (OD KARINE DURAND, viac na futura-sciences.com)