Suchám v Európe by sa dalo predísť rýchlejším znižovaním emisií

Pokročilé počítačové modelovanie naznačuje, že letné zrážky v južnej Európe by mohli do roku 2100 klesnúť až o 48 %, ak budú emisie skleníkových plynov naďalej rýchlo rásť, ale veľkej časti tohto predpokladaného poklesu by sa dalo predísť čo najskôr dosiahnutím nulových čistých emisií.

Štúdia vedená vedcami z University of Reading, publikovaná v Geophysical Research Letters , poskytuje ďalšie dôkazy na motiváciu zrýchlených klimatických opatrení a predchádzanie drastickému poklesu zrážok, väčšiemu suchu a väčšiemu počtu lesných požiarov. (University of Reading, viac na phys.org)