Rada EU schválila závery o zelenej diplomacii

Rada vo svojich záveroch opätovne zdôrazňuje závažnosť zrýchľujúcej sa trojnásobnej planetárnej krízy zmeny klímy, straty biodiverzity a znečistenia, ktorá predstavuje globálnu a existenčnú hrozbu a zhoršuje existujúce obavy o bezpečnosť.  Rada tiež vyjadruje vážne znepokojenie nad poškodzovaním klímy a životného prostredia, okrem obrovského ľudského utrpenia, ktoré spôsobujú pokračujúce ozbrojené konflikty na celom svete . Ruská nezákonná, nevyprovokovaná a neodôvodnená agresívna vojna proti Ukrajine spôsobila obrovské škody na životnom prostredí, riziká jadrovej bezpečnosti a vyvolala celosvetovú energetickú a potravinovú neistotu a Rusko za to musí niesť zodpovednosť. (Viac na consilium.europa.eu )