Európska environmentálna agentúra a Európska komisia vyzývajú na urýchlené zlepšenie riadenia klimatických rizík

Dňa 11. marca 2024 vydala Európska environmentálna agentúra (EEA) svoje vôbec prvé európske hodnotenie klimatických rizík (EUCRA). Vychádzajúc z predchádzajúcich správ IPCC, Európskej služby pre zmenu klímy Copernicus a Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC), ako aj z národných hodnotení a projektov financovaných EÚ, sa zameriava na podporu tvorby politiky zlepšením existujúcej vedomostnej základne o a riziká spojené so zmenou klímy. Deň nato, 12. marca, Európska komisia tiež zverejnila svoje oznámenie o riadení klimatických rizík v Európe: výzvu na akciu, ktorá je v súlade s EEA a podrobne uvádza, ako predchádzať rizikám a budovať väčšiu odolnosť voči zmene klímy. (Viac na eera-set.eu)