Spustenie projektov Líbye „Energetická transformácia a zmena klímy“.

Dnes sa v Tripolise konalo fórum na spustenie projektov financovaných Európskou úniou na podporu „Energetickej transformácie a zmeny klímy“ Líbye.

Na fóre sa zúčastnilo niekoľko líbyjských zainteresovaných strán, zástupcovia líbyjskej vlády v Tripolise, ministerstiev, inštitúcií a orgánov súvisiacich s energetikou a zmenou klímy v krajine.

Na medzinárodnej strane boli súčasťou fóra hostitelia, Európska únia, nemecké veľvyslanectvo, GIZ a UNDP.

Aktivity fóra sa týkali niekoľkých dôležitých tém, ako aj prezentácie UNDP, vrátane:

Prehľad projektu transformácie ener getického systému a klimatických zmien. (Samiho Zaptia)