Dohoda o na nových pravidlách pre udržateľnejšie balenie v EÚ

Cieľom nových opatrení je urobiť obaly používané v EÚ bezpečnejšie a udržateľnejšie, a to požiadavkou, aby boli všetky obaly recyklovateľné, minimalizáciou prítomnosti škodlivých látok, znížením množstva nepotrebných obalov, zvýšením spotreby recyklovaného obsahu a zlepšením zberu a recyklácie.

Menej balenia a obmedzenie určitých formátov balenia

Dohoda stanovuje ciele znižovania obalov (5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040) a vyžaduje, aby krajiny EÚ znížili najmä množstvo odpadu z plastových obalov.

Podľa dohody sa určité formáty plastových obalov na jedno použitie, ako sú obaly na nespracované čerstvé ovocie a zeleninu, obaly na potraviny a nápoje plnené a konzumované v kaviarňach a reštauráciách, jednotlivé porcie (napr. chuťové prísady, omáčky, smotana, cukor), ubytovanie miniatúrne obaly na toaletné výrobky a zmršťovacie fólie na kufre na letiskách by boli od 1. januára 2030 zakázané. (Viac na europarl.europa.eu)