Európske nariadenie o zelených dlhopisoch: prvý zelený „zlatý“ štandard

Keďže Európa je najväčším emitentom zelených dlhopisov, bolo len prirodzené, že EÚ zavedie prvý štandard na svete definujúci zelené dlhopisy.

Táto právna aktualizácia načrtáva, prečo je nariadenie o európskych zelených dlhopisoch dôležité a aké sú požiadavky tohto nového štandardu, ktorých cieľom je podporiť udržateľné investície a jednotnosť medzi nimi.

Nariadenie o európskych zelených dlhopisoch schválené v októbri minulého roka vytvára dobrovoľný štandard pre označovanie dlhopisov ponúkaných alebo kótovaných v EÚ ako zelené dlhopisy EÚ ( skrátene EuGB).

V roku 2022 mali zelené dlhopisy vydané v rámci EÚ celkovú hodnotu takmer 230 miliárd amerických dolárov, no dostupné údaje ukazujú, že stále predstavujú len asi 8,9 % všetkých dlhopisov vydaných v EÚ. Na tento účel zohráva podpora udržateľných investícií dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľa uhlíkovej neutrality v EÚ v rámci Zelenej dohody. (Lexology.com, Christia-Lydia Kastellani, viac na www.lexology.com)