CSDDD padá na poslednej prekážke

Smernica o náležitej starostlivosti o udržateľnosť podnikov (CSDDD) v stredu nezískala podporu kvalifikovanou väčšinou pri záverečnom hlasovaní Európskej rady.

Hlasovanie bolo odložené z pôvodne plánovaného dátumu 9. februára, aby sa riešil odpor nemeckej a talianskej vlády. Stredajší výsledok však bol taký, že z 27 členských štátov EÚ sa 13 zdržalo hlasovania a jeden hlasoval proti súčasnému textu CSDD, takže legislatíva ďaleko zaostávala za požadovaným schválením 15 členských štátov, ktoré predstavujú 65 % obyvateľov EÚ.

Toto je sklamaním pre tých, ktorí obhajovali CSDDD posledné štyri roky. Účelom CSDDD je zaviesť vo vnútroštátnych právnych predpisoch povinnosť podnikovej náležitej starostlivosti, ktorá núti dotknuté spoločnosti identifikovať, predchádzať, zmierňovať a zodpovedať za negatívne vplyvy ich konania na ľudské práva a životné prostredie vrátane ich hodnotových reťazcov v Európe a mimo nej. Stúpenci návrhu legislatívy ho označili za zásadný pre obmedzenie porušovania ľudských práv a životného prostredia zo strany spoločností.  Zásadnou námietkou zo strany kľúčových členov Európskej rady však bola šírka CSDDD a miera administratívnej záťaže, ktorú by to znamenalo pre spoločnosti v jej pôsobnosti vzhľadom na neustále narastajúcu zložitosť globálnych dodávateľských reťazcov. (Catherine Sellarsová, Angelica Lovell, viac na lexology.com)