Význam nízkouhlíkového vzdelávania na školách

Vzdelanie je najsilnejšia zbraň, ktorú môžete použiť na zmenu sveta.“  Nelson Mandela.

Tento slávny citát Nelsona Mandelu efektívne popisuje úlohu, ktorú vzdelávanie, ako aj inštitúcie a ľudia, ktorí ho zastupujú, zohrávajú v raste jednotlivca a spoločnosti. Vzdelávanie je doširoka otvoreným oknom k ​​vedomostiam a prostredníctvom vedomostí možno vytvárať pôsobivé akcie. Klimatické zmeny sú jedným z hlavných problémov dnešnej spoločnosti, ktorý si vyžaduje masívny, účinný a včasný zásah celej svetovej populácie, a preto by sa ňou mal zaoberať vzdelávací systém.

Podľa Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj je priemerná uhlíková stopa škôl 9,4 metrických ton ročne. Hlavným účelom školy je vzdelávať mladých ľudí a posilniť ich potenciál pre budúci úspech. V otepľujúcom sa svete to zahŕňa budovanie udržateľných škôl a zdieľanie osvedčených postupov so žiakmi v oblasti environmentálnej výchovy. (Viac na logopsycom.com)