Ako zelené plochy znižujú emisie uhlíka?

Zvýšenie množstva vegetácie v oblasti ju skrášľuje a môže vám tiež pomôcť v boji proti klimatickým zmenám. Čím je prostredie bujnejšie, tým účinnejšie spomaľuje globálne otepľovanie.

Prečítajte si o piatich výhodách zelených plôch týkajúcich sa znižovania uhlíkovej stopy.

1. Zachytávanie uhlíka

Oblasti s vegetáciou sú prirodzenými zásobárňami uhlíka. Sťahujú oxid uhličitý zo vzduchu a zachytávajú ho tam, kde nemá dopad na planétu.

Ak si spomínate na prírodovedu zo základnej školy, spomeniete si, že rastliny dýchajú oxid uhličitý a vydychujú kyslík prostredníctvom fotosyntézy. Uhlík, ktorý absorbujú, ukladajú vo svojich koreňoch a uvoľňujú ho späť do atmosféry, až keď odumrú a rozložia sa. (Beth Rush, viac na greenerideal.com)