Lepšie prepojenie medzi odpadovým hospodárstvom, obehovým hospodárstvom a opatreniami na zmiernenie zmeny klímy môže podporiť znižovanie emisií skleníkových plynov

V novom brífingu EEA sa zistilo, že zatiaľ čo európske krajiny už podnikajú veľa iniciatív v oblasti odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva, môžu urobiť viac, aby zohľadnili tieto kroky a svoje potenciálne úspory emisií pri podávaní správ o politikách a opatreniach v oblasti klímy. To poskytne lepší prehľad o snahách o zmiernenie zmeny klímy a sprehľadní príležitosti na zmiernenie, ktoré možno poskytnúť posilnením opatrení obehového hospodárstva.

Dosiahnutie cieľa Európskej únie s nulovou čistotou klímy do roku 2050 si vyžiada rozsiahlejšie opatrenia vo všetkých hospodárskych odvetviach. To zahŕňa činnosti súvisiace s materiálmi a tým, ako ich vyrábame, používame, recirkulujeme a likvidujeme.

Štúdia sa zaoberá tým, ako môžu európske krajiny lepšie zahrnúť opatrenia obehového hospodárstva (vo všeobecnosti) a opatrenia v oblasti odpadového hospodárstva (konkrétnejšie) na urýchlenie znižovania emisií skleníkových plynov (GHG). (Viac na www.eea.europa.eu)