Tento interaktívny atlas vám ukáže, ako sa bude vyvíjať zmena klímy

Ako zmenia klimatické zmeny Zem v budúcnosti?  Alebo čo by sa stalo, keby sme pred 20 rokmi začali konať?  Interaktívny atlas podnebia predstavuje historické údaje a predpovede, čo umožňuje používateľom vidieť, ako sa klíma vyvíja na rôznych miestach počas určitých časových období. Klimatický atlas Copernicus Climate Change Service (C3S) predstavuje interaktívne údaje o klimatických zmenách: používatelia môžu sledovať vývoj klímy Zeme v minulosti aj v budúcnosti na základe rôznych predpovedných modelov.

V závislosti od vašich záujmov môžete  zemeguľu  prispôsobiť konkrétnym súborom údajov alebo politicky relevantným klimatickým cieľom od 1,5 do 4,0 stupňov Celzia. To poskytuje podrobný prehľad o tom, ako sa klíma vyvinula v rôznych regiónoch sveta a aké zmeny možno očakávať v budúcnosti. (Kay Nordenbrock, viac na t3n.de)