Prispôsobenie sa zmene klímy v prieskume Eurobarometer

Prieskum Európskej komisie ukazuje, že mnohí respondenti vidia, že orgány EÚ sú dobre pripravené reagovať na nárast prírodných rizík v dôsledku zmeny klímy v Európe. Respondenti sa okrem toho domnievajú, že koordinovaná pripravenosť a reakcia EÚ by mali uprednostňovať katastrofy súvisiace s lesnými požiarmi, záplavami a cyklónmi v súvislosti so zmenou klímy pred núdzovými zdravotnými stavmi, zemetraseniami a inými typmi katastrof. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)