Mechanizmus nastavenia uhlíkových hraníc

Mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc (CBAM) EÚ je nástrojom EÚ na stanovenie  spravodlivej ceny za uhlík emitovaný pri výrobe tovarov s vysokým obsahom uhlíka, ktoré sa dostávajú do EÚ, a na podporu čistejšej priemyselnej výroby v krajinách mimo EÚ.

Potvrdením, že bola zaplatená cena za vložené uhlíkové emisie vytvorené pri výrobe určitého tovaru dovážaného do EÚ, CBAM zabezpečí, že cena uhlíka pri dovoze bude ekvivalentná cene uhlíka domácej výroby a že ciele EÚ v oblasti klímy nie sú podkopané. CBAM je navrhnutý tak, aby bol v súlade s pravidlami WTO.

CBAM sa bude vo svojom definitívnom režime uplatňovať od roku 2026, pričom súčasná prechodná fáza trvá medzi rokmi 2023 a 2026. Toto postupné zavádzanie CBAM je v súlade s postupným ukončovaním prideľovania bezplatných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami EÚ (ETS) do podporiť dekarbonizáciu priemyslu EÚ.  (Viac na taxation-customs.ec.europa.eu)