Pochopenie emisných faktorov pre výpočty uhlíkovej stopy

Emisné faktory tvoria jadro výpočtov uhlíkovej stopy. Ich vynásobením premennou aktivity – akákoľvek aktivita generujúca emisie – výsledkom je uhlíková stopa. Kde sa však dajú nájsť vhodné emisné faktory? A prečo existuje veľa možností na výber rovnakých produktov?  Poďme sa do toho ponoriť hlbšie.

Čo je emisný faktor?

Emisný faktor je množstvo vybraných emisií v pomere k určenému množstvu. Zvolená emisia je často mernou jednotkou pre všetky skleníkové plyny, ekvivalent oxidu uhličitého, pričom množstvo predstavuje množstvo použitého produktu alebo služby. Emisný faktor teda udáva množstvo emisií vypustených do atmosféry pri konkrétnej činnosti. Jeho jednotkou môže byť napr.

  • Potraviny: kg CO2e/kg
  • Elektrina: g CO2e/kWh
  • Finančné transakcie: kg CO2e/eur
  • Palivá: t CO2e/TJ

(Emma Valliová, viac na biocode.io)