CESTOVATEĽOV V SKUTOČNOSTI NEZAUJÍMA UDRŽATEĽNOSŤ

Každý nadšenec letectva alebo odborník na priemysel vám povie, že pokiaľ ide o životné prostredie, kupujúci sú klamári. Najzrejmejším a do očí bijúcim príkladom je správanie spotrebiteľov v súvislosti s projektmi uhlíkovej kompenzácie.  Predstava je taká, že cestujúci s pocitom viny minú trochu peňazí navyše, aby kompenzovali svoju uhlíkovú stopu prostredníctvom environmentálnych iniciatív. Aby znížili emisie skleníkových plynov spôsobené ich cestovaním, môžu si zakúpiť kompenzačné kredity emisií CO2, ktoré vysádzajú stromy, aby kompenzovali množstvo uhlíka použitého na ceste. V konečnom dôsledku, prostredníctvom zníženia uhlíka, majú tieto snahy v úmysle narušiť globálne otepľovanie. (KYLE STEWART, viac na liveandletsfly.com)