Komunity sa musia pripraviť na zvýšené záplavy v dôsledku klimatických zmien, varuje expert

Záplavy stále spôsobujú veľké náklady na hospodárstvo, živobytie a blaho komunít, pričom riziká povodní a vplyvy povodní sa budú v dôsledku zmeny klímy ďalej zvyšovať. Profesorka environmentálneho manažmentu Lindsey McEwen vysvetľuje, koľko odborníkov sa v súčasnosti domnieva, že miestne komunity zohrávajú rozhodujúcu úlohu ako kľúčoví aktéri v rámci manažmentu povodňových rizík a znižovania rizika katastrof .

Profesor McEwen povedal: „Povodňové riziká sú čoraz rozmanitejšie, rovnako ako komunity, ktoré ovplyvňujú. Otázka teda znie, ako sa môžu komunity stať odolnejšími?“ (Taylor & Francis, viac na phys.org)