Greenwashing: ako môžu firmy z EÚ potvrdiť svoje ekologické nároky

Takzvaná smernica o ekologických tvrdeniach dopĺňa už schválený zákaz EÚ týkajúci sa greenwashingu . Definuje, aký druh informácií musia spoločnosti poskytnúť, aby v budúcnosti odôvodnili svoje environmentálne marketingové  tvrdenia. Vytvára tiež rámec a lehoty na kontrolu dôkazov a schvaľovanie nárokov a špecifikuje, čo sa stane so spoločnosťami, ktoré porušia zákon.

Verifikačný systém a sankcie

Poslanci sa zhodli s Komisiou, že spoločnosti by mali pred ich použitím predložiť akékoľvek budúce environmentálne marketingové tvrdenia na schválenie. Nároky by podľa prijatého textu posúdili akreditovaní overovatelia do 30 dní. Spoločnosti, ktoré porušia pravidlá, môžu byť vylúčené z obstarávania, môžu prísť o svoje príjmy a hrozí im pokuta vo výške minimálne 4 % z ich ročného obratu. (Viac na europarl.europa.eu)