ESG slovník pre orientáciu v udržateľnosti

Pre pochopenie tejto zložitej témy je potrebné poznať veľa pojmov. Vytvorili sme ESG slovník, aby ste mohli lepšie porozumieť a integrovať environmentálne, sociálne faktory a faktory riadenia do Vašej spoločnosti. Jedná sa o zodpovedné správanie firiem vo vzťahu k životnému prostrediu, spoločnosti i k riadeniu rizík. ESG môžeme rozložiť na E – environmentálne, S – sociálne a G – správne faktory, na základe ktorých môžeme hodnotiť udržateňosť a etiku firmy. Poskytujú pohľad na firmu ako vplýva na spoločnosť, životné prostredie a aký má manažérsky prístup k vedeniu podniku. Povinnosť ESG reportovania môže byť veľká motivácia pre podniky, ktoré sa chcú odlíšiť a posilniť si postavenie na neustále sa meniacom trhu. (Viac na energovision.sk )