Zmerajte emisie skleníkových plynov vašej spoločnosti ešte dnes

Zatiaľ čo obnoviteľná energia naďalej získava na sile, fosílne palivá zostávajú primárnym zdrojom energie pre mnohé podniky a priemyselné odvetvia. Tieto „znečisťovateľské“ odvetvia, ako je výroba a doprava, každoročne prispievajú k tonám emisií skleníkových plynov (GHG), ktoré poškodzujú planétu a jej klímu.

Emisie skleníkových plynov spoločnosti zahŕňajú kolektívne plyny, ktoré vypúšťa do atmosféry pri každodennej prevádzke, medzi ktoré patrí oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a fluórované plyny – všetky majú hlboký vplyv. na poškodzovanie ozónovej vrstvy a klímu planéty.

Každá spoločnosť zohráva svoju úlohu. Aj keď ste si mysleli, že vaša obchodná činnosť k tejto globálnej ťažkej situácii príliš neprispela, možno ste sa prepočítali. (Insights, viac na east.vc)