MIP4Adapt zlepšuje technickú pomoc a zavádza revidované kritériá oprávnenosti

V reakcii na dopyt našich signatárov charty majú teraz nárok na podporu tí, ktorí majú 20 000 alebo viac obyvateľov.  Bolo prijaté rozhodnutie znížiť prah z 50 000, aby sa maximalizoval počet občanov, ktorí využívajú technickú pomoc.

Technická pomoc MIP4Adapt poskytuje signatárom charty prispôsobenú technickú podporu pri plánovaní a implementácii procesu prispôsobenia.  Od spustenia v roku 2023 program prijal 76 žiadostí, pričom podporu začalo 32 regiónov.

Žiadosti od signatárov charty sú vítané počas celého programu s pravidelnými termínmi uzávierok na posúdenie žiadostí. Najbližší dátum uzávierky je 31. marca 2024.

Ak ste signatárom charty, prihláste sa do online komunity pre adaptáciu misií EÚ, kde získate ďalšie informácie o dostupnej podpore a procese podávania žiadostí. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na  Helpdesk.  Viac informácií o programe technickej pomoci nájdete na portáli misií. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)