Globálny prieskum ukazuje, že veľká väčšina svetovej populácie podporuje klimatické opatrenia

Nedávna štúdia behaviorálnych výskumníkov na Univerzite v Bonne, Leibnizovom inštitúte pre finančný výskum SAFE vo Frankfurte a Kodanskej univerzite po prvý raz demonštruje, že veľká väčšina svetovej populácie podporuje klimatické opatrenia a je ochotná vynaložiť osobné náklady na boj proti zmene klímy. Zistenia publikované v Nature Climate Change sú založené na celosvetovom reprezentatívnom prieskume uskutočnenom v 125 krajinách , na ktorom sa zúčastnilo približne 130 000 jednotlivcov. Podľa štúdie je 69 % svetovej populácie ochotných prispieť 1 % svojho osobného príjmu na boj proti   klimatickým zmenám , čo je významný príspevok k boju proti zmene klímy .

Prevažná väčšina 86 % podporuje proklimatické sociálne normy a 89 % požaduje zvýšenú  politickú akciu . V krajinách obzvlášť postihnutých   globálnym otepľovaním je ochota bojovať proti klimatickým zmenám výrazne vyššia. V krajinách s vysokým HDP na obyvateľa je ochota v porovnaní s inými krajinami nižšia.

(univerzita v Bonne, viac na phys.org)