Kedy sa smiať nad klimatickými zmenami

Komik Stuart Goldsmith hovorí, že stand-up ponúka stratégie pre tých, ktorí každý deň pracujú na zmiernenie klimatickej krízy. Pri diskusii o globálnom stave klímy existuje jednotný výraz tváre: obočie v tvare V, rovné pery, natiahnutý krk, naklonená hlava. Pozrite sa na väčšinu obrázkov z rokovaní COP alebo Davosu a uvidíte, čo tým myslím. Pochmúrne tváre prinášajú pochmúrne fakty. 

Ale musí byť klimatická práca taká? Pomáha napodobňovanie fyzického postoja vojnových stratégov dosiahnuť väčší pokrok pri stanovovaní a dosahovaní cieľov emisií skleníkových plynov? Musíte krčiť čelo, aby váš výkonný tím mohol cielene pokračovať v stratégii biodiverzity? 

Nie podľa stand-up super hviezdy Stuarta Goldsmitha, s ktorým budem robiť rozhovor na GreenBiz 24 o stratégiách, ktoré komiks ponúka tým, ktorí robia náročnú klimatickú prácu. (Katie Ryan, viac na www.greenbiz.com )