V celej Európe sú potrebné parky, živé ploty, stromoradia a lesné porasty

EURAF víta mnohé zo záväzkov vo včerajšom oznámení Európskej komisie s názvom Zabezpečenie našej budúcnosti: Klimatický cieľ Európy do roku 2040 a cesta ku klimatickej neutralite do roku 2050, budovanie udržateľnej, spravodlivej a prosperujúcej spoločnosti. „Ľutujeme, že časť, v ktorej sa uvádza, že kombinované odvetvie lesného hospodárstva a poľnohospodárstva v Európe by mohlo byť do roku 2035 úplne klimaticky neutrálne, bola na poslednú chvíľu vyškrtnutá.

Počítame však s tým, že neutralita v pôdnom sektore je pre Európsku úniu do roku 2040 stále možná, ale iba v prípade, že bude prebiehať núdzový program výsadby stromov mimo lesa. Mal by sa zamerať na oblasti, kde stromy prinesú najväčší prínos pre životné prostredie a sekvestráciu uhlíka a kde dôjde k najmenšiemu zníženiu poľnohospodárskej výroby,“ píše sa v tlačovej správe EURAF. (Viac na lesmedium.sk)