Nástroj vychádza zo štúdie zahŕňajúcej takmer 250 výskumníkov, ktorá prilákala viac ako 59 000 účastníkov zo 63 krajín vrátane Alžírska, Číny, Dánska, Nemecka, Izraela, Japonska, Nového Zélandu, Peru a Spojených štátov.

„Testovali sme účinnosť rôznych posolstiev zameraných na riešenie klimatických zmien a vytvorili sme nástroj, ktorý môžu nasadiť zákonodarcovia aj odborníci na podporu  klimatickej politiky alebo na povzbudenie opatrení,“ hovorí Madalina Vlasceanu, odborná asistentka na oddelení New York University. psychológie a hlavný autor článku. (New York University, viac na phys.org)