Nová štúdia vrhá nové svetlo na úlohu lesov v klíme a kolobehu vody

Lesy, ktoré pokrývajú tretinu zemského povrchu, sú kľúčové pri ukladaní uhlíka a vodnom cykle, aj keď celý rozsah ich vplyvu treba ešte úplne pochopiť. V novej štúdii  publikovanej v Nature Communications  výskumníci zo Štokholmskej univerzity a medzinárodní kolegovia poskytujú nový pohľad na komplexnú úlohu, ktorú zohrávajú lesy v klimatickom systéme a kolobehu vody. Výskum, do ktorého sa zapojili vedci z 11 inštitúcií z piatich krajín vrátane Švédska, Spojeného kráľovstva, Fínska, Nemecka a Brazílie, poukazuje na zložitý vzťah medzi lesmi, najmä ich emisiami organických plynov a tvorbou reflexných oblakov, ktoré by mohli ovplyvniť globálne teploty . (Štokholmskej univerzity, viac na phys.org)