Nové panely pre adaptačné politiky, plánovanie a implementáciu

V zozname nových zdrojov implemento- vaných v druhom polroku 2023 je zahrnutý nový  informačný panel o politikách prispôsobenia, ktorý je k dispozícii na portáli EEA „Klíma a energia v EÚ“, aktualizácia profilov krajín Climate-ADAPT o adaptačných opatreniach na adrese národných úrovniach a nový  informačný  panel pre adaptáciu na portáli Misie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy .

Webinár tiež poskytol široký prehľad o novom vývoji v iných témach, ako je napríklad „Európske hodnotenie klimatických rizík“ a opatrenia na zlepšenie platformy v prvom polroku 2024.

Pre viac informácií si stiahnite prezentáciu a pozrite si webinár tu . Na tejto stránke Climate-ADAPT nájdete aj odkazy na predchádzajúce webináre . (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)