COP28: Komédia o chybách v správe klímy

Nepoznám veľa ľudí, ktorí berú výročnú Konferenciu zmluvných strán, Konferenciu OSN o zmene klímy, dohovory vážne. Ku koncu každého roka netrpezlivo sledujem televíziu, aby som videl prezidenta COP, ako prednáša svoje záverečné poznámky, v ktorých načrtáva všetky klimatické ciele, na vytvorenie ktorých bolo potrebné množstvo nablýskaných oblekov a súkromných lietadiel.  A určite som každý rok sklamaný z absolútneho nedostatku produktivity vo výsledku.

Na týchto stretnutiach, ktoré organizujú členské štáty Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, sa pravdepodobne zúčastní viac ako 70 000 delegátov, obchodných lídrov, vedcov v oblasti klímy, domorodého obyvateľstva, novinárov, odborníkov a zainteresovaných strán, ktorí sa stretnú, aby legálne riešili najväčšiu krízu našej krajiny. čas . Žiaľ, stali sa predmetom posmechu alebo v lepšom prípade ľahostajnosti a je ľahké pochopiť prečo. (Kaashvi Ahuja).