Prípravy Európskej únie na COP29 a COP30: Dvojité zameranie na zmenu klímy a sociálne zabezpečenie

28. konferencia zmluvných strán (COP28) pripravila pôdu pre zintenzívnenie opatrení v oblasti klímy v Európe, pričom Európska únia (EÚ) strategicky stanovila svoj prístup pre nadchádzajúce COP29 a COP30. Záväzok EÚ stať sa klimaticky neutrálnou do roku 2050 je hybnou silou jej ambicióznej agendy v oblasti zmeny klímy, ktorá je v súlade s globálnymi cieľmi načrtnutými v Parížskej dohode. Vo vízii EÚ je však viac než len environmentálne hľadiská. Súbežné zameranie sa na nariadenia o koordinácii sociálneho zabezpečenia odráža širší záväzok EÚ zlepšiť spoluprácu a blahobyt medzi jej členskými štátmi.

COP28: Katalyzátor zmeny

Na konferencii COP28, ktorá sa konala v Dubaji, sa svetoví lídri dohodli na iniciovaní postupného vyraďovania fosílnych palív v rámci Konsenzu Spojených arabských emirátov. Táto historická dohoda zahŕňala aj strojnásobenie kapacity obnoviteľnej energie a zníženie metánu a iných plynov, ktoré nie sú CO2. Na konferencii sa stretla bezprecedentná účasť súkromného sektora, čo signalizovalo kolektívnu, globálnu odpoveď na klimatickú krízu. (Justice Nwafor)