Environmentálna výchova pre udržateľnú budúcnosť.

Vnímanie životného prostredia sa v posledných desaťročiach rozšírilo od boja proti znečisteniu až po hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Nárast svetovej populácie z 1,5 miliardy na začiatku 20. storočia na viac ako osem miliárd v súčasnosti, spolu s veľkým posunom v modeloch výroby a spotreby, viedli k zdvojnásobeniu dopytu po zdrojoch. Vyžaduje si to správne a vyvážené hospodárenie spolu so spravodlivým rozdelením prírodných zdrojov, aby sa zabezpečilo, že tieto miliardy ľudí získajú svoje základné potreby. Paralelne s tým sa zvýšila intenzita a rozmanitosť znečistenia s rozšírením nekontrolovaného používania niektorých toxických syntetických produktov, ktoré nielen poškodzujú ľudské zdravie, ale obmedzujú aj samotné. ( Viac na english.aawsat.com , autor: Najib Saab ).