Vzdelávanie a informácie môžu zvýšiť akceptáciu politík v oblasti klímy

Dôležitou otázkou pre tvorcov politík na celom svete je, ako urobiť politiku v oblasti klímy a životného prostredia prijateľnú medzi obyvateľstvom. Nová štúdia  publikovaná v Climate Policy vrhá svetlo na preferencie v piatich východoafrických krajinách. Štúdia okrem iného ukazuje, že dôležitým faktorom je vzdelávanie a informácie o tom, ako sa využívajú príjmy z uhlíkových daní. Aby boli politiky v oblasti klímy prijateľné pre verejnosť, je nevyhnutné, aby boli účinné a aby sa zabránilo odporu a protestom. Výskum sa doteraz zameriaval na krajiny s vysokými príjmami . Táto nová štúdia je však založená na prieskume s 4 766 respondentmi v Etiópii, Keni, Rwande, Tanzánii a Ugande. Ukazuje sa, že v porovnaní s predchádzajúcimi štúdiami existujú podobnosti aj rozdiely. (univerzita v Göteborgu)