Smernica o energetickej hospodárnosti budov: O krok bližšie k cieľovej čiare

Prepracovaná smernica o energetickej hospodárnosti budov sa posúva o krok bližšie k cieľovej čiare dosiahnutím dočasnej dohody.  Súčasťou zmien sú ciele obnovy bytových a nebytových budov a postupné vyraďovanie z vykurovania fosílnymi palivami. Od bánk sa očakáva, že budú zohrávať kľúčovú úlohu pri financovaní prechodu.

Európska únia vytvorila strategický program na boj proti zmene klímy a transformáciu hospodárstva EÚ na klimaticky neutrálnu, zelenú a spravodlivú spoločnosť. Európsky klimatický zákon presadzovaný v roku 2021 znamenal hlavný záväzok k prechodu tým, že zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) v EÚ do roku 2030 bolo zákonnou požiadavkou.

Na dosiahnutie tohto cieľa sa prostredníctvom balíka „Fit for 55“ zaviedol súbor návrhov na revíziu a aktualizáciu právnych predpisov EÚ. Legislatíva navrhla zmeny a doplnenia v 12 rôznych oblastiach politiky od využívania pôdy a lesného hospodárstva až po leteckú a námornú dopravu. Jedným z najviac podmienených  bodov je revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD), keďže obsahuje ekonomické, sociálne a finančné charakteristiky.