Stanovenie cien uhlíka pre poľnohospodárstvo je kľúčom k zníženiu emisií, tvrdia poradcovia EÚ pre oblasť klímy

„Poľnohospodári a správcovia pôdy musia byť silnejšie povzbudzovaní, aby znižovali emisie,“ uviedla v tlačovej správe Jette Bredahl Jacobsen, podpredsedníčka ESABCC, a dodala, že „to by sa dalo dosiahnuť stanovením ceny za emisie a odmeňovaním odstránenia“. Správa , ktorú vo štvrtok (18. januára) zverejnila ESABCC – poradná skupina pre klímu zriadená Európskym klimatickým zákonom do roku 2021 – skúmala hlavné medzery v zelených politikách EÚ a zistila, že farmárom chýbajú primerané finančné stimuly na zníženie emisií v sektore. Sektor „zostal od roku 2005 do značnej miery nezmenený“, pričom dve tretiny z nich pochádzali zo živočíšnej výroby. Na zvrátenie tohto trendu by sa mal zaviesť systém oceňovania uhlíka „najneskôr do roku 2031“, odporúčajú odborníci. Správa prichádza v čase, keď sa EÚ snaží do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990 a do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu.  ESABCC zverejnilo svoje odporúčania, zatiaľ čo exekutíva EÚ pripravuje nový dokument, ktorý stanoví predbežný cieľ pre zníženie emisií do roku 2040, povedal na tlačovom brífingu po zverejnení správy hovorca Komisie pre klímu a energetiku Tim McPhie. (Maria Simon Arboleas, EURACTIV)